MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře

CENÍK SLUŽEB

SLUŽBY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Základní služby pro pojištěnce uvedených smluvních zdravotních pojišťoven jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění podle platné úhradové vyhlášky.

PLACENÉ SLUŽBY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Další služby nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou poskytovány za přímou platbu. Ceny odpovídají rozsahu výkonu.
 
Lékařská prohlídka - průkaz řidičský, zbrojní, svářečský 400 Kč
Lékařská prohlídka - sportovní činnost400 Kč
Lékařská prohlídka - samoplátce lázní 400 Kč
Potvrzení na vysokou školu 200 Kč
Lékařská prohlídka do zaměstnání 400 Kč
Řidičský průkaz profesní 500 Kč
Zdravotní průkaz 300 Kč
Očkování na vlastní žádost 200 Kč
Vyplňování cizojazyčných dotazníků 300 Kč
Posouzení bodového ohodnocení bolestného, vyplnění žádosti o pojistnou událost 300 Kč

DROBNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY:

Tisk lékařské zprávy - pro osobní účely/archivaci 50 Kč
Kopie vyšetření + popis - pro osobní účely/archivaci 50 Kč
Stručný výpis ze zdravotnické dokumentace 100 Kč
Podrobný výpis z dokumentace (po tel. objednávce) 300 Kč

KLIENT BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A CIZINCI:

Lékařská zpráva pro nepojištěného 120,-
Lékařská zpráva dvojjazyčně CZ/AJ 350,-
Konzultace, cílené a kontrolní vyšetření (po tel. objednávce) 1000,-
 
(Pozn.: Ceny uvedené v tomto vzorovém ceníku jsou pouze informativní. Ceny jsou stanoveny dle aktuální vyhlášky a na základě hodnoty výkonu dle bodového ohodnocení.)

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

Ceny jsou uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH.
Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci ambulance odpovídají ceníkům zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání. K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.

MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře