MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře

AKTUALITY

25.03.2020
  • AKTUALITA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ COVID-19

Ordinace v nouzovém režimu!

 

                                  Vážení klienti,

vzhledem k epidemiologické situaci přechází naše ordinace do NOUZOVÉHO REŽIMU. Ordinační hodiny se mění Pondělí - Pátek 8:00 - 12hod, prosíme každého klienta/pacienta, aby zvážil svůj zdravotní stav a návštěvu lékaře. Čekárny střediska jsou pro veřejnost dočasně uzavřeny. Prosíme Vás o trpělivost, zavolejte nám do ordinace, sestra pro každého osobně přijde. 

 

Telefonické konzultace budu poskytovat na tel.čísle  (+420) 111 222 333

O e-recepty, e-PN můžete psát i email, jinak mimo konzultace posílejte email.

Email: petr.optimal@medkontakt.cz

 
V případě horečky nad 38 C, kašle a dušnosti volejte 155! 
V případě konzultace a dotazů nového koronaviru - volejte linku 1212, jinak sledujte webové stránky szu.cz a mzcr.cz
 
Děkujeme za Vaši ohleduplnost a pochopení, abychom Vám i nadále mohli být k dispozici. 

Veškerá opatření vycházejí z doporučení našich odborných společností - SPL ČR. 

                         

                                             za Tým ordinace 

                                                Optimal s.r.o.

                                     MUDr. Petr Optimal

25.03.2020
  • AKTUALITA

ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ LINKY

Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212

Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

 

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Krizová linka pro seniory 800 200 007

Linka na pomoc seniorům 840 111 122

Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798

Nonstop linka důvěry Charity: 516 410 668,  737 234 078

 

Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: 800 567 567 (9:00 - 20:00)

 

Krizová linka služby rané péče EDA.cz: 800 40 50 60 
Konzultanti jsou připraveni poskytnout psychologickou podporu i praktické informace každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 844 211 211

RBP zdravotní pojišťovna: 800 213 213

25.03.2020
  • ČLÁNEK

Uveřejněno dne Praha, 8. 3. 2020 

Zdroj: Oficiální zpráva České republiky, citace:

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

Č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN 

 

                                            M I M O Ř Á D N É     O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

                                                                          I. 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů u osob, o kterých jim místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19. 

 

Všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě. 

                                                                           II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání. 

Odůvodnění: 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. 

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19. 

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. 

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání. 

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 

ministr zdravotnictví 

22.02.2020 - 23.02.2020
  • DOVOLENÁ

NEPŘÍTOMNOST

 

DNE 22/2/2020 končí ordinační hodiny ve 12:00 pro účast na Mezinárodním lékařském kongresu, ordinace opět v provozu od 24/2/2020.

 

Děkujeme. 

02.01.2020 - 05.01.2020
  • DOVOLENÁ

DOVOLENÁ

 

  • DNE 2.1 - 5.1. 2020 neordinujeme.

V aktutních případech zastupuje kolegyně MUDr. Alena Volná ev. MUDr. Jan Novák

v jejich ordinačních hodinách na stejném patře zde na poliklinice.

Po pracovní době žádejte ošetření na nejbližší klinice spádové nemocnice.

 

Ošetření akutních stavů či úrazu ohrožujících život:
Záchranná služba, tel.: 155 nebo 112.

Zobrazit pouze:
AKTUALITY
DOVOLENÁ A NEPŘÍTOMNOST
ČLÁNKY
Řazení aktualit:
od nejnovějších
od nejstarších
MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře